دسته‌ها
بنجامین
مریم کشاورزی

بنجامین

معرفی گیاه بنجامین گیاه بنجامین ( Ficus benjamina ) از نام علمی این گیاه، بنجامین فیکوس گرفته شده است. این گیاه

<< مطالعه