درباره ما

با توجه  به افزایش مشغله های کاری و شغلی شهرها و گسترش زندگی های آپارتمان نشینی نیاز به داشتن گل و گیاه زنده و شاداب یکی از دلایل خرید و نگهداری گل و گیاهان شده است ، گل و گیاهانی که در محیط کاری یا آپارتمانهای با نور کم مقاومت داشته باشند و باعث افزایش آرامش و شادابی پیرامون خود شوند.

لذا بر آن شدیم تا با راه اندازی مجموعه باغچه بتوانیم کمکی صادقانه در انتخاب  گزینش گل و گیاه و ملزومات آن به شما عزیزان داشته باشیم، تلاش کرده ایم هر آنچه در این راستا مورد نیاز است با دقت و حوصله مطالعه و تحقیق کرده و گزیده ای گران مایه را برایتان تهیه نمائیم.

باغچه جهت سهولت و اطمینان شما از بهترین و مناسب ترین محصولات و همچنین خرید با حداقل واسطه را پیش روی شما گذاشته تا با اطمینان و به دور از مواجه با افراد سودجو انتخاب خود را بعمل آورید.

باشد که با حمایت و رضایت شما عزیزان گامی بزرگ در جهت معرفی و فروش محصولات داشته باشیم.