شوک تعویض گلدان

برای هر یک از ما پیش آمده که با تعویض گلدان گیاهمان متوجه بی حالی و پژمردگی آن شده باشیم.در این مقاله سعی داریم با علت شوک تعویض گلدان و راه حل های ساده برای رفع این مشکل صحبت کنیم. اگر به تازگی گیاه خود را در گلدان جدید کاشته اید . با دیدن پژمرده …

شوک تعویض گلدان ادامه »