ویدئو آموزشی غبارپاشی

تموم کنیم داستان غبارپاشی رو کامل متوجه میشی با دیدن پست کدوم راهه کدوم بیراهه!💆‍♂️ رطوبت برای گیاهای پهن برگ مثل دیفن و کروتون و فیکوس و... از نون شب واجب تره🌿 رطوبت محیط رو فراموش نکنید اکثر نوک سوزیا و خشک شدن و عدم رشد گیاهان بخاطر نبود رطوبت مناسبه!🌿