شرایط نگهداری گیاهان آپارتمانی

ما لیستی از گیاهان خاص و بسیار مقاوم را برای ساکنین آپارتمان تهیه کرده ایم. گیاهانی که به مراقبت و توجه کمتری نیاز دارند.این گیاهان با دقت بسیار انتخاب شده اند و پیشنهادی برای آپارتمانهای کم نور هستند. مناسب برای آن دسته از پرورش دهندگان،که با توجه به داشتن علاقه به گل و گیاه ،وقت و حوصله ای برای صرف مراقبت از گیاهان ندارند و به گیاهانی احتیاج دارند که در شرایط کم نور زنده بمانند.