آموزش ساخت تراریوم

تراریوم یا باغ شیشه ای معمولاً یک ظرف شیشه ای مهر و موم شده حاوی خاک و گیاه است و می توان آن را برای نگهداری باز کرد تا به گیاهان داخل آن دسترسی پیدا کرد. با این وجود تراریوم می تواند به جای مهر و موم شدن در فضای باز نیز باشد. تراریوم اغلب به عنوان وسایل تزئینی یا زینتی نگهداری می شود. تراریای بسته یک محیط منحصر به فرد برای رشد گیاه ایجاد می کند ، زیرا دیواره های شفاف باعث می شود هم گرما و هم نور به تراریوم وارد شود.